Tag: AVOP-127

Anh chồng số hưởng và những cô vợ ngọt ngào

Đàn ông thằng nào mà chẳng muốn có năm thê bảy thiếp mà lại còn phải là gái xinh nữa thì mới chịu cơ, nhưng để làm được điều đó thì thật sự quá khó. Nhưng đó lại là một câu chuyện có thật trong bộ phim sex mà quý vị v...