Quy tắc bán dâm của em cave vú đẹp Mio Kimishima. Con người sống là phải có những quy tắc riêng cho bản thân mình và bất cứ trong mọi ngành nghề gì cũng vậy cũng phải có những quy tắc trật tự rõ ràng, ngay cả như việc bán dâm của em Mio Kimishima cũng vậy cũng phải có quy tắc rõ ràng.

Em ấy chỉ bán dâm cho những người đàn ông trung niên mà thôi và đó cũng là sự khác biệt tạo nên thương hiệu riêng khi nhắc đến Mio Kimishima. Cũng chẳng thể hiểu nổi quy tắc này từ đâu mà em ấy hình thành nên nhưng điểm rõ ràng là đàn ông trung niên thì từng trải và có những sự dịu dàng ấm áp hơn trẻ trẻ khỏe mạnh làm bướm em ấy bị đau rồi hehe…

Quy tắc bán dâm của em cave vú đẹp Mio Kimishima

Quy tắc bán dâm của em cave vú đẹp Mio Kimishima