Quý cô khát tình Minami Hatsukawa và anh nhân viên đưa thư may mắn, nôi dung của bộ phim sex jav là từ một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ không báo trước giữa anh chàng nhân viên đưa thư và cô nàng chồng đi làm xa. Sáng hôm đó anh nhân viên đưa thư chuyển đến tay Minami Hatsukawa một bức thư từ người chồng đi làm xa tít tắp.

Cô nàng đã hết sức lịch sự mời anh chàng nhân viên đưa thư vào nhà, sau đó thì lại còn hết sức lịch sự khi thiết đã anh chàng nhân viên đưa thư bằng tấm chân tình từ thân xác lâu không biết đến mùi đàn ông là gì của mình. Có lẽ bởi đã quá lâu rồi Minami Hatsukawa chưa được địt nhau bởi thế nên cô nàng lại thèm khát tình dục và dễ dãi đến như vậy đó…

Quý cô khát tình Minami Hatsukawa và anh nhân viên đưa thư may mắn

Quý cô khát tình Minami Hatsukawa và anh nhân viên đưa thư may mắn