Cái kết cho việc đi công tác mà công ty chỉ đặt mỗi phòng Sakamichi Miru, chuyện chẳng là trong một chuyến đi công tác nọ cùng với sếp do bên hậu cần làm ăn thiếu trách nhiệm đặt mỗi một phòng nên Sakamichi Miru phải ngủ chung với sếp. Sau chuyến bay dài đến nước bạn thì khá là mệt mỏi Sakamichi Miru vừa nằm chợp mắt tí thì anh sếp bắt đầu giở thói dê cụ sờ nắn cơ thể cô nàng rồi thế là thư ký cùng nhân viên  nện nhau ngay.

Đúng là cái công ty to vật vã mà đám nhân sự làm ăn chẳng có tí tư duy gì cả, đường đường sếp với thư ký đi công tác mà lại chỉ có đặt mỗi một phòng đôi như thế thì ai ngủ ai đừng. Thà bảo là sếp với nhân viên cùng giới tình đằng này khác giới thế này thì có chết không cơ chứ. Đám nhân viên bên hậu cần chỉ giỏi vẽ đường cho hươu chạy thôi nhá hehe…

Cái kết cho việc đi công tác mà công ty chỉ đặt mỗi phòng Sakamichi Miru

Cái kết cho việc đi công tác mà công ty chỉ đặt mỗi phòng Sakamichi Miru